Test deg selv

For å vite hvor man skal og hvordan man skal komme dit, er et godt utgangspunkt å være klar over hvor man starter. En måte å kartlegge utgangspunktet sitt på er Livshjulet. Livshjulet er et nyttig verktøy for å gjøre opp status i livet, hva du er fornøyd med og hva du vil forbedre. Dette er det samme verktøyet deltakerne i Bertrands Metode på TV3 bruker for å finne ut hvordan de har det og hva de må jobbe med. Her kan du selv fylle ut ditt eget Livshjul. Kanskje du får litt hjelp til å få oversikt over hvem og hvor du er?
  • Om Bertrands metode

  • Bertrands Metode er ikke noe hokus pokus. Den handler ganske enkelt om å sette seg mål og å nå dem. De fleste av oss har ting vi ønsker å bli bedre på; bli bedre på jobben, få mer tid til de vi bryr oss om, utvikle oss og flytte grenser. Det er dette Bertrands Metode hjelper deg med. Det handler om å sette ord på det du ønsker å endre, og å gjøre disse ordene om til handling. Vi tror nemlig at du kan mer enn du tror. Du har det i deg; av og til trenger du bare litt hjelp.

Ta testen